بدنسازی اردبیل

انعامی رئیس هیأت بدن‌سازی و پرورش اندام استان اردبیل شد
1401-04-27

انعامی رئیس هیأت بدن‌سازی و پرورش اندام استان اردبیل شد

با رأی مجمع انتخاباتی هیأت بدن‌سازی و پرورش اندام استان اردبیل، یونس انعامی برای ۴ سال آینده به‌عنوان رئیس هیأت استان انتخاب شد.

برو بالا