باقلاچی

تدوین سند جامع ازدواج در استان اردبیل
1401-04-27
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل خبرداد:

تدوین سند جامع ازدواج در استان اردبیل

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل در نشست ترویج و تسهیل ازدواج استان از تدوین سند جامع ازدواج با همکاری فعالان فرهنگی، پژوهشی و دستگاه‌های مرتبط خبر داد.

برو بالا