بازگشت به آغوش مادر

بازگشت به آغوش مادر پس از 8 سال
1401-12-23
با وساطت شورای حل اختلاف اردبیل انجام شد؛

بازگشت به آغوش مادر پس از 8 سال

زوج جوان که به خاطر مشکلات مالی و خانوادگی از 8 سال قبل اختلاف و قصد جدایی داشتند با وساطت اعضای شورای حل اختلاف اردبیل و در آستانه سال نو زندگی جدیدی را آغاز کردند.

برو بالا