بازار دارو

حذف ارز 4200 تومانی بازار دارو را متلاطم کرد/باید فاصله مردم و دولت کاهش یابد
1401-09-22
بدری:

حذف ارز 4200 تومانی بازار دارو را متلاطم کرد/باید فاصله مردم و دولت کاهش یابد

نماینده اردبیل در مجلس گفت: حذف ارز 4200 تومانی علی رغم هشدارهایی که بنده از پشت تریبون دادم و کارشناسان و صاحب نظران نیز براین باور بودند، بازار دارو را متلاطم کرد و رنجی مضاعف بر بیماران متحمل کرد.

برو بالا