بارش برف

1402-09-21
ورود سامانه سرد و بارشی به استان اردبیل

براساس نقشه‌های هواشناسی از امروز شاهد ورود سامانه سرد و بارشی به سطح استان اردبیل خواهیم بود.

برو بالا