ایجاد شغل

بازنگری در قیمت خرید توتون/ صنعت دخانیات ظرفیت ایجاد 100 هزار شغل دارد
1401-06-14

بازنگری در قیمت خرید توتون/ صنعت دخانیات ظرفیت ایجاد 100 هزار شغل دارد

مدیرعامل دخانیات ایران با بیان اینکه قیمت خرید تضمینی توتون و تنباکو به نفع کشاورزان بازنگری می‌شود، گفت: کشت و صنعت دخانیات ظرفیت ایجاد 100 هزار شغل در کشور را دارد.

برو بالا