اکوسای

ایران رئیس سازمان اکوسای شد
1401-06-04

ایران رئیس سازمان اکوسای شد

جمهوری اسلامی ایران با رای اعضا به ریاست دوره جدید سازمان دیوان محاسبات کشورهای عضو اکو انتخاب شد.

برو بالا