اهدا عضو

اهدای عضو هفتمین ایثارگر از استان اردبیل در سال ۱۴۰۲
1402-03-17

اهدای عضو هفتمین ایثارگر از استان اردبیل در سال ۱۴۰۲

هفتمین ایثارگر از استان اردبیل در سال ۱۴۰۲ جهت اهدای عضو به تهران اعزام شد.

اهدای عضو اولین ایثارگر از استان اردبیل در سال ۱۴۰۲
1402-01-16

اهدای عضو اولین ایثارگر از استان اردبیل در سال ۱۴۰۲

اولین ایثارگر از استان اردبیل در سال ۱۴۰۲ جهت اهدای عضو به تهران اعزام شد.

برو بالا