اهدا عضو اردبیل

اهدای عضو بانوی 37 ساله اردبیلی
1402-02-11

اهدای عضو بانوی 37 ساله اردبیلی

سومین ایثارگر از استان اردبیل در سال ۱۴۰۲ جهت اهدای عضو به تهران اعزام شد.

اهدای عضو هفدهمین ایثارگر از استان اردبیل در سال ۱۴۰۱
1401-12-08

اهدای عضو هفدهمین ایثارگر از استان اردبیل در سال ۱۴۰۱

اهدای عضو هفدهمین ایثارگر از استان اردبیل در سال ۱۴۰۱ هفدهمین ایثارگر از استان اردبیل جهت اهدای عضو به تهران اعزام شد.

برو بالا