اهدای عضو

اهدای عضو ایثارگر ۴۱ ساله مشکین شهری
1402-09-18

اهدای عضو ایثارگر ۴۱ ساله مشکین شهری

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: هفدهمین ایثارگر از استان اردبیل در سال ۱۴۰۲ جهت اهدای عضو به تهران اعزام شد.

اهدای عضو ۳ ایثارگر از استان اردبیل در ۲۴ ساعت گذشته
1401-12-09
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل خبرداد:

اهدای عضو ۳ ایثارگر از استان اردبیل در ۲۴ ساعت گذشته

هجدهمین و نوزدهمین ایثارگر از استان اردبیل در سال ۱۴۰۱ جهت اهدای عضو به تهران اعزام شدند.

اهدای اعضای بدن ایثارگر ۴۷ ساله اردبیلی
1401-11-01
معاون دانشگاه علوم پزشکی اردبیل خبرداد:

اهدای اعضای بدن ایثارگر ۴۷ ساله اردبیلی

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اردبیل گفت: اعضای بدن ایثارگر ۴۷ ساله اردبیلی با رضایت خانواده اهدا شد.

برو بالا