اهدای عضو اردبیل

اهدای عضو بیستمین ایثارگر از استان اردبیل در سال ۱۴۰۱
1401-12-24

اهدای عضو بیستمین ایثارگر از استان اردبیل در سال ۱۴۰۱

بیستمین ایثارگر از استان اردبیل جهت اهدای عضو به تهران اعزام شد.

اهدای عضو ۳ ایثارگر از استان اردبیل در ۲۴ ساعت گذشته
1401-12-09
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل خبرداد:

اهدای عضو ۳ ایثارگر از استان اردبیل در ۲۴ ساعت گذشته

هجدهمین و نوزدهمین ایثارگر از استان اردبیل در سال ۱۴۰۱ جهت اهدای عضو به تهران اعزام شدند.

اهدای اعضای بدن ایثارگر ۴۷ ساله اردبیلی
1401-11-01
معاون دانشگاه علوم پزشکی اردبیل خبرداد:

اهدای اعضای بدن ایثارگر ۴۷ ساله اردبیلی

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اردبیل گفت: اعضای بدن ایثارگر ۴۷ ساله اردبیلی با رضایت خانواده اهدا شد.

برو بالا