اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری اردبیل

مدیر اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری اردبیل منصوب شد
1402-03-27

مدیر اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری اردبیل منصوب شد

اسحق رسولی در حکمی از سوی رئیس مرکز پژوهش های مجلس به عنوان مدیر اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری اردبیل منصوب شد.

برو بالا