اندیشکده حکمرانی اردبیل

اندیشکده حکمرانی اردبیل جزو استانهای برتر کشوری شد
1402-10-17

اندیشکده حکمرانی اردبیل جزو استانهای برتر کشوری شد

در اولین اجلاسیه سراسری اندیشکده های حکمرانی و قانونگذاری استانی، اندیشکده استان اردبیل جزو استانهای برتر کشوری انتخاب شد.

برو بالا