امیرحسین موشحی

اعزام شمشیرباز اردبیلی به مسابقات جهانی
1402-01-16

اعزام شمشیرباز اردبیلی به مسابقات جهانی

«امیرحسین موشحی» اپه ایست اردبیلی به مسابقات جهانی جوانان بلغارستان اعزام می‌شود.

برو بالا