اعطای وام

اعطاى ٧٩٣ هزار وام خرد و بدون ضامن تا ١٥ شهریور ١٤٠١
1401-07-11
وزیر اقتصاد خبرداد:

اعطاى ٧٩٣ هزار وام خرد و بدون ضامن تا ١٥ شهریور ١٤٠١

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه در مورد فروش نفت توافقاتی با چین صورت گرفته است، گفت: دولت مصمم است تعامل خود را با شرکای راهبردی همانند چین ادامه بدهد.

برو بالا