اصناف اردبیل

ارغوانی رئیس اتاق اصناف اردبیل شد
1402-01-28

ارغوانی رئیس اتاق اصناف اردبیل شد

انتخابات هیئت رئیسه جدید اتاق اصناف مرکز استان اردبیل برگزار و عسگر ارغوانی رئیس اتاق اصناف اردبیل شد.

برو بالا