اصلاندوز

طرح تملک و اخذ سند مالکیت ناحیه صنعتی اصلاندوز به پایان رسید
1401-12-13
سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل:

طرح تملک و اخذ سند مالکیت ناحیه صنعتی اصلاندوز به پایان رسید

سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل گفت: با تملک و اخذ سند مالکیت ناحیه صنعتی اصلاندوز، عملیات اجرایی این ناحیه صنعتی به زودی آغاز می شود.

برو بالا