اشتغال در اردبیل

ایجاد ۶ هزار فرصت شغلی جدید برای مددجویان کمیته امداد
1401-11-11
مدیرکل کمیته امداد اردبیل خبر داد؛

ایجاد ۶ هزار فرصت شغلی جدید برای مددجویان کمیته امداد

مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل گفت: ۶ هزار فرصت شغلی جدید برای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان اردبیل در ۱۰ ماهه امسال ایجاد شده است.

برو بالا