اسم ابوالفضل و عباس

نامگذاری سالانه ۶۷۰ کودک اردبیلی به اسم ابوالفضل و عباس
1401-12-07
مدیرکل ثبت احوال استان اردبیل خبرداد:

نامگذاری سالانه ۶۷۰ کودک اردبیلی به اسم ابوالفضل و عباس

مدیرکل ثبت احوال استان اردبیل گفت: اهالی اردبیل که به دیار عاشقان ابوالفضلی شهرت دارند، به اسم ابوالفضل و عباس عشق و علاقه خاصی دارند.

برو بالا