استیضاح وزیر صمت

وزارت صمت باعث رشد تورم و کنترل تولید شده است
1402-02-10
بدری به عنوان متقاضی استیضاح وزیر صمت:

وزارت صمت باعث رشد تورم و کنترل تولید شده است

عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران با انتقاد از عملکرد وزیر صمت گفت: علیرغم ارائه برنامه ها و فرصت های داده شده به این وزارتخانه، وزارت صمت باعث رشد تورم و کنترل تولید شده است.

مجلس باید در استیضاح فاطمی امین مدرس‌گونه عمل کند
1402-02-10
نظری خانقاه به عنوان متقاضی استیضاح وزیر صمت:

مجلس باید در استیضاح فاطمی امین مدرس‌گونه عمل کند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس انتصابات غیرعلمی، عدم رعایت عدالت اجتماعی در سرمایه‌گذاری‌ها در نقاط مختلف کشور و مغفول ماندن این مهم در مناطق محروم را از دلایل استیضاح وزیر صمت دانست و از نمایندگان مجلس خواست تا در دادن رأی به استیضاح وی مدرس‌گونه عمل کنند.

برو بالا