اردبیل منطقه آزاد شد

اساسنامه منطقه آزاد تجاری – صنعتی اردبیل ابلاغ شد
1401-11-02
استاندار اردبیل:

اساسنامه منطقه آزاد تجاری – صنعتی اردبیل ابلاغ شد

استاندار اردبیل از تصویب اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری‌ - صنعتی اردبیل در هیأت وزیران و ابلاغ آن توسط معاون اول رئیس‌جمهور خبر داد.

برو بالا