ارازل

سرکردگان اصلی باندهای شرارت در اردبیل دستگیر شدند
1402-08-07
دادستان اردبیل:

سرکردگان اصلی باندهای شرارت در اردبیل دستگیر شدند

دادستان مرکز استان، از دستگیری سرکردگان باندهای شرارت اردبیل، در تهران خبر داد.

برو بالا