اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل

تجلیل معاون وزیر جهادکشاورزی از روابط عمومی اداره کل غله اردبیل
1402-10-30

تجلیل معاون وزیر جهادکشاورزی از روابط عمومی اداره کل غله اردبیل

مدیر عامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران از مدیر روابط عمومی اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل با اهدای لوح و هدایایی نقدی تجلیل کرد.

برو بالا