اداره استخدامی

ساعت شروع به كار ادارات 6 صبح است
1402-03-13

ساعت شروع به كار ادارات 6 صبح است

ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی، بدون استثنا از نیمه خرداد تا نیمه شهریور، ساعت 6 صبح آغاز می‌شود و قاعده شناوری ساعت شروع به کار در شهر تهران نیز لغو شد.

برو بالا