احمد وحیدی

دولت عراق برای تامین امنیت زائران به ایران اطمینان داده است
1401-06-14
وزیر کشور:

دولت عراق برای تامین امنیت زائران به ایران اطمینان داده است

وزیر کشور گفت: دولت عراق به ایران اطمینان داده که امنیت خوبی برای زائران اربعینی برقرار خواهد بود.

برو بالا