احمدرضا دستغیب

تمرکز دیوان محاسبات بر شفافیت در روابط مالی بخش نفت و دولت
1402-01-26
رئیس دیوان محاسبات کل کشور خبرداد:

تمرکز دیوان محاسبات بر شفافیت در روابط مالی بخش نفت و دولت

رئیس دیوان محاسبات کل کشور گفت: می‌کوشیم روابط مالی بین مجموعه نفت و دولت را شفاف کنیم و این موضوع یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که باید مدنظر قرار دهیم،بنابراین روی این مسئله تمرکز خواهیم کرد.

برو بالا