ابوالقاسم جراره

ابوالقاسم جراره معاون حقوقی و امور مجلس دیوان محاسبات کشور شد
1401-11-05
با حکم دستغیب؛

ابوالقاسم جراره معاون حقوقی و امور مجلس دیوان محاسبات کشور شد

ابوالقاسم جراره سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس دیوان محاسبات کشور شد.

برو بالا