آهن فروشان

زمینه انتقال بازار آهن‌فروشان اردبیل به خارج از شهر فراهم شد
1401-02-01
شهردار اردبیل:

زمینه انتقال بازار آهن‌فروشان اردبیل به خارج از شهر فراهم شد

شهردار اردبیل گفت: به‌دنبال برنامه‌ریزی و مطالعات فنی و جامع صورت گرفته، با انتخاب سرمایه‌گذار ذیصلاح بازار آهن‌فروشان اردبیل به محل جدید در خارج از شهر انتقال می‌یابد.

برو بالا