آموزش و پرورش عشایری

جمشیدی سرپرست آموزش و پرورش عشایری اردبیل شد
1401-07-15

جمشیدی سرپرست آموزش و پرورش عشایری اردبیل شد

سید مصطفی جمشیدی بعنوان سرپرست آموزش و پرورش عشایری استان اردبیل منصوب شد.

برو بالا