آسیب اجتماعی

توجه به جوانان مناطق کم برخوردار از ضروریات جامعه است
1402-03-13
معاون دادگستری استان اردبیل:

توجه به جوانان مناطق کم برخوردار از ضروریات جامعه است

آفاقی معاون رییس کل دادگستری استان در جلسه پیشگیری از آسیب های اجتماعی طرح شهید سردار سلیمانی با اشاره به رابطه جرم با شرایط فرهنگی، اجتماعی واقتصادی، بر توجه ویژه به جوانان و نوجوانان مناطق کم برخوردارتاکید کرد.

دستگاه های اجرایی، قوانین اصلاحی موثر در کاهش آسیب‌های اجتماعی را اعلام کنند
1400-11-27
مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل:

دستگاه های اجرایی، قوانین اصلاحی موثر در کاهش آسیب‌های اجتماعی را اعلام کنند

مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل گفت: دستگاه های اجرایی استان، قوانین و آئین نامه هایی که اصلاح آن در کاهش آسیب های اجتماعی تاثیر گذارند را اعلام کنند.

برو بالا