آب منطقه‌ای اردبیل

تهیه و تدوین سند جامع طرح‌‌های توسعه‌ای آب اردبیل
1401-07-11
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خبرداد: اردبیل

تهیه و تدوین سند جامع طرح‌‌های توسعه‌ای آب اردبیل

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت آب منطقه‌ای اردبیل گفت: ضرورت دارد سند برنامه جامع طرح‌های توسعه‌ای شرکت در استان به سرعت تدوین و تهیه شود.

برو بالا