آبخیزداری

آبخیزداری راه نجات آب و خاک است
1402-04-26
عاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل:

آبخیزداری راه نجات آب و خاک است

عاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل گفت: برای پیشگیری از تبدیل به خسارت در خصوص مدیریت روان‌آب‌ها، باید با پیدا کردن منشأ، از بروز تهدید جلوگیری شود.

برو بالا