یک اتفاقی دیگر برای تشدید سقوط قیمت خودرو

کلیات لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو(واردات خودروهای کارکرده) تصویب شد.

به گزارش اردبیل رسا، کلیات لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو(واردات خودروهای کارکرده) تصویب شد.
این لایحه به منظور تنظیم بازار خودرو و کاهش قیمت خودرو به مجلس تقدیم شده است./