گربه کش اردبیل دستگیر شد

حیوان آزار اردبیلی با دستور دادستان مرکز استان دستگیر شد.

به گزارش اردبیل رسا، متعاقب رصد گشت سایبری دادستانی از انتشار فیلم حیوان آزاری فردی در مقابل مغازه‌اش که با وارد کردن چندین ضربه با چوب‌دستی سر گربه‌ای منجر به مرگ حیوان می‌شود، بلافاصله با دستور دادستان مرکز استان نامبرده شناسایی و دستگیر شد. پرونده قضایی متشکله درحال رسیدگی است.

کارشناسان روان شناسی معتقدند حیوان آزاری در همه جایی دنیا نشانه ای از اختلال روانی است. خشونت‌هایی که بر ضد حیوانات مختلف اعمال می شود در صورتی که به موقع پیگیری و درمان نشود می‌تواند منجر به فجایع انسانی شده و خشونت و ناامنی را در همه ارکان و شئون جامعه گسترش دهد.

آزار و اذیت و کم ارزش جلوه کردن جان حیوانات در نظر چنین افرادی می‌تواند باعث کم اهمیت شدن سلامت و جان انسان‌ها شده و شرایطی در آینده برای این افراد به وجود بیاورد که بدون هیچ گونه ناراحتی، انسان‌های دیگر را آزار و ‌اذیت کرده و حتی به قتل برسانند./