کیخسروی مدیرکل بنیاد مسکن اردبیل شد

حامد کیخسروی بعنوان مدیرکل جدید بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اردبیل معرفی شد.

به گزارش اردبیل رسا،  صبح امروز و طی مراسمی با حضور نیکزاد رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور، حامد کیخسروی بعنوان مدیرکل جدید بنیاد مسکن استان اردبیل معرفی و از زحمات سبحانی مدیر قبلی استان که بعنوان مدیرکل جدید قزوین معرفی شده است، قدردانی شد.

کیخسروی پیش از این معاونت مسکن شهری اداره کل بنیاد مسکن استان اردبیل را بر عهده داشت.