دادستان اردبیل خواستار شد؛

پیشگیری از الصاق غیرقانونی برچسب‌های تبلیغاتی و دیوارنویسی در شهر اردبیل

دادستان مرکز استان ضمن تاکید بر برخورد باعاملین الصاق غیرقانونی برچسب‌ها و آگهی‌های تبلیغاتی، از تصمیم دادستانی برای انسداد شماره تلفن‌های تبلیغات مربوطه خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اردبیل رسا، جلال آفاقی دادستان مرکز استان، با اشاره به وضعیت نامطلوب موجود در خصوص نحوه الصاق آگهی‌ها و دیوارنویسی‌ها در مرکز استان که علاوه بر آلودگی بصری و ایجاد سیما و منظر نامطلوب، موجب تخریب و تضییع حقوق عمومی و یا اموال و املاک خصوصی شهروندان شده است، گفت: مجازات تخریب و الصاق غیرمجاز اعلانات در قانون مشخص است و درصورت وصول گزارشات یا شکایات با عاملین برخورد خواهد شد.

وی افزود: خط تلفن مندرج در پوسترها و برچسب‌های تبلیغاتی الصاق شده به صورت غیرقانونی و دیوارنویسی‌ها نیز مسدود خواهد شد.

دادستان اردبیل با تشریح ماده 92 قانون شهرداری‌ها، ضمن تاکید بر اقدامات پیشگیرانه شهرداری، الصاق هرگونه برچسب و اطلاعیه بدون مجوز بر روی درب و دیوار منازل و اماکن عمومی را تخریب و عملی مجرمانه دانسته، اقدامات قانونی شهرداری در صیانت از بیت‌المال و حقوق شهروندان را خواستار شد.

آفاقی تأكید کرد: در راستای برخورد با ناقضین حریم خصوصی و حقوق شهروندی به شهرداری اردبیل نیز ابلاغ گردیده تا نسبت به پیگیری موضوع اقدام شود و جبران خسارات و اعاده نمودن وضعیت به حالت سابق، از حقوق مسلم و انتظارات بجای شهروندان است.

گفتنی است؛ پیشتر دادستان اردبیل با اشاره به رابطه احساس امنیت روانی شهروندان با وضعیت سیما و منظر، نحوه توزیع امکانات شهری، مناطق آسیب‌خیز و بسترهای جرم‌زا و مسائل و موضوعات مرتبط با نحوه مدیریت و خدمات شهری، پویاسازی فضاهای بی‌دفاع و اصلاح فضاهای مستعد برای آسیب‌های اجتماعی و رفتارهای ناهنجار و فعالیت‌های غیرقانونی را خواستار شده بود./