پورزاهدان رئیس ستاد مردمی قالیباف شد

عرفان پورزاهدان دبیرکل مجمع جوانان انقلاب اسلامی کشور به عنوان رئیس ستاد مردمی مجمع جوانان انقلاب اسلامی محمدباقر قالیباف در کشور منصوب شد.

به گزارش اردبیل رسا، طی حکمی از سوی علی نیکزاد رئیس ستادهای مرکزی و مردمی دولت خدمت و پیشرفت محمدباقر قالیباف، عرفان پورزاهدان، دبیرکل مجمع جوانان انقلاب اسلامی کشور،به عنوان رئیس ستاد مردمی مجمع جوانان انقلاب اسلامی در کشور منصوب شد.

در این حکم آمده است: با عنایت به دانش،تجربیات ارزنده،دقت و تعامل خوب حضرتعالی ، به موجب این حکم شما را به عنوان : رئیس ستاد مردمی مجمع جوانان انقلاب اسلامی ، حامیان دکتر محمدباقر قالیباف منصوب می نمایم.

همچنین علیرضا آذربخت نیز با حکم علی نیکزاد رئیس ستادهای مرکزی و مردمی دولت خدمت و پیشرفت محمدباقر قالیباف،به عنوان دبیر ستاد مردمی مجمع جوانان انقلاب اسلامی ، حامیان دکتر محمدباقر قالیباف منصوب شد./