پارک‌ خودرو در خیابانهای اردبیل پولی شد

با تصویب لایحه هوشمندسازی پارک خودروها توسط شورای شهر اردبیل، پارک خودروها در کنار برخی خیابان های اردبیل پولی شد.

به گزارش اردبیل رسا، با تصویب لایحه هوشمندسازی پارک خودرو ها توسط شورای شهر اردبیل، پارک خودروها در کنار برخی خیابان های اردبیل پولی شد.

طبق این لایحه، پارک خودرو در نیم ساعت اول رایگان و برای هر ساعت های بعدی ۴ هزار تومن هزینه پارک پرداخت می شود./