معاون حقوق عامه دادستان مرکز استان اردبیل مطرح کرد:

وقایع زیرمیزی برخی پزشکان اردبیلی روی میز مدعی العموم

معاون حقوق عامه دادستان مرکز استان اردبیل از ورود دادستانی به وقایع زیرمیزی برخی پزشکان اردبیلی خبر داد و گفت: در موضوع دریافتی های خارج از تعرفه پزشکان و مراکز درمانی و جراحی با درخواست مردم ورود کرده ایم و در این زمینه تعدادی از متخلفین شناسایی و با تشکیل پرونده قضایی تحت تعقیب قرار گرفته اند.

به گزارش اردبیل رسا، اکبر مرادی از بررسی ویژه دریافتی های خارج از تعرفه قانونی برخی از پزشکان و مراکز درمانی و جراحی محدود خبر داد و افزود: با توجه به نارضایتی بحق مردم از دریافتی های خارج از تعرفه برخی پزشکان و مراکز مذکور، تعقیب قضایی متخلفین به صورت جدی در دستور کار دادستانی اردبیل قرار گرفته است.

وی بیان کرد: پس از کنترل نامحسوس و رصدهای میدانی انجام شده از مراکز جراحی اردبیل، مدارک، اوراق و اسناد مربوطه طی عملیاتی توسط مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان کشف و با نظارت و مدیریت معاونت حقوق عامه دادستانی و صدور دستورات ویژه قضایی  مورد بررسی قرار گرفت و برای متخلفین پرونده قضایی تشکیل شد.

این مقام قضایی شهرستان اردبیل افزود: این روند در خصوص سایر مراکز درمانی و نسبت به تمام پزشکان در سطح استان در جهت صیانت از حقوق مردم و برخورد با هرگونه سوء جریان مالی و  مجرمانه باقوت ادامه خواهد داشت.

مرادی با انتقاد از عدم نظارت کافی نسبت به اخذ مبالغ خارج از تعرفه درمانی در اردبیل به مدیریت های مرتبط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان تذکر داد تا به وظایف قانونی خود در نظارت بر عملکرد پزشکان و مراکز درمانی و جراحی محدود به صورت جدی و شایسته عمل کنند.

وی ادامه داد: برابر تأکیدات دادستان مرکز استان در صورت احراز هرگونه قصور و سهل انگاری و ترک فعل در بخش های اداری و اجرایی مرتبط، نسبت به تعقیب عوامل اداری دخیل در هر رده و جایگاهی اقدام خواهد شد.

معاون دادستان اردبیل اظهار کرد: به شهروندان عزیز توصیه می شود در صورت برخورد با چنین تخلفاتی مراتب را به مسئولین ادارات ذیربط و دادستانی اردبیل گزارش نمایند.

 

انتهای پیام/