رئیس کل دیوان محاسبات کشور:

وظیفه اصلی دیوان محاسبات ورود به حوزه حل مسائل اساسی کشور است

رئیس کل دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه وظیفه اصلی دیوان محاسبات ورود به حوزه حل مسائل اساسی کشور است، گفت: یافته های دیوان محاسبات از احکام بودجه باید اثربخش و کارآمد باشد.

به گزارش اردبیل رسا، سید احمدرضا دستغیب در جلسه هیات عمومی دیوان محاسبات کشور، اظهار کرد: بخش زیادی از زمان همکاران پرتلاش دیوان محاسبات صرف تولید گزارش می شود و باید تلاش کنیم که این گزارش ها هدفمندتر و اثربخش تر شود و در این زمینه نیز برنامه ریزی لازم انجام شود، البته بدنه کارشناسی دیوان باید قدری از موضوع گزارش ها آزاد شود تا وقت بیشتری برای نظارت و رسیدگی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه باید به سمت حکمرانی مطلوب حرکت کنیم، خاطرنشان کرد: وظیفه اصلی دیوان محاسبات ورود به حوزه حل مسائل اساسی کشور است و این نهاد عالی نظارتی باید با تحول آفرینی در چارچوب ها و ساختارهای سنتی، از بار تفریغ بودجه سنواتی بکاهد تا از این طریق بتواند افزون بر انجام وظایف قانونی، اثرگذاری خود را در حوزه «مهم رسی» به بالاترین حد ممکن برساند.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور همچنین ضمن اشاره به دو رویکرد اصلی «شفافیت» و «انضباط مالی» در دیوان محاسبات، خاطرنشان کرد: رویه های این نهاد نظارتی باید به سمت روش های نوین کنترلی تغییر کند و حسابرسی هوشمند صورت های مالی را باید مطابق استانداردهای حسابداری بخش عمومی در دستور کار قرار دهیم.

 

انتهای پیام/