امام جمعه اردبیل:

وزارت کشور در نصب استانداران و فرمانداران باج ندهد

نماینده ولی وفقیه در استان اردبیل گفت: وزارت کشور در نصب استانداران و فرمانداران نباید باج بدهد.

به گزارش اردبیل رسا، آیت الله سید حسن عاملی نماینده ولی فقیه در استان اردبیل خطاب به وزیر کشور، اظهار کرد: استقلال در‌‌ مدیریت برای وزارت کشور بسیار مهم و حیاتی است وزارت کشور در نصب استانداران و فرمانداران نباید به سفارشات ترتیب اثر داده و نباید باج دهد.

وی افزود: نهایت کار این است که وزیر کشور استیضاح و برکنار می شود ممکن است دومین وزیر هم استیضاح و برکنار شود اما با آگاهی مردم وزیر بعدی مصونیت و استقلال پیدا می‌کند.

امام جمعه اردبیل تاکید کرد: سهم‌خواهی در انتصابات سم مهلک است و مخصوصاً در بحران ها خود را نشان می دهد؛ امیدواریم که هیچ وقت شایسته سالاری ذبح نشود.