دادستان نمین خبرداد:

ورود دادستان نمین به ماجرای آلودگی رودخانه قره‌سو

دادستان نمین گفت: حسب بررسی‌های به‌عمل آمده، قسمتی از تصفیه خانه به لحاظ اشکال فنی عملا کارایی نداشته و قسمت دیگر نیز کفایت تصفیه کامل را ندارد.

به گزارش اردبیل رسا، شاهی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نمین در بازدید سرزده از تصفیه خانه شهرک صنعتی و نیز محل های ورود پساب تصفیه خانه فاضلاب اردبیل به رودخانه قره‌سو، اعلام داشت: حسب بررسی‌های به‌عمل آمده، قسمتی از تصفیه خانه به لحاظ اشکال فنی عملا کارایی نداشته و قسمت دیگر نیز کفایت تصفیه کامل را ندارد.

🔸شاهی ادامه داد: تصفیه اصولی و مطابق با مقررات زیست محیطی در خروجی فاضلاب اردبیل صورت نمی‌گیرد.

🔸دادستان نمین اظهار داشت: لازمه جلوگیری از آلودگی رودخانه قره‌سو، ارتقای وضعیت فعلی هر دو تصفیه خانه به دستگاهای مجهز و راه اندازی سیستم پایش آنلاین جهت نظارت روزانه می باشد.

🔸شاهی با اعلام اینکه متاسفانه به لحاظ عدم بارش، آب رودخانه خشک شده و تنها آب روان، همین پساب‌های آلوده رها شده از تصفیه خانه ها می باشد، افزود: بنابه گزارش‌های واصله، از آب‌های آلوده بعضا در مصارف زراعی منطقه نیز استفاده شده است.

🔸 دادستان نمین با انتقاد از عملکرد متولیان امر در این‌خصوص اظهار داشت: پیگیری موضوع آلودگی رودخانه قره‌سو، به صورت جدی از دستگاه های مرتبط تا رفع مشکل ادامه داشته و نتیجه اقدامات دادستانی، اطلاع رسانی خواهد شد.