رئیس کل دیوان محاسبات کشور:

وجود نهادهای نظارتی همچون دیوان محاسبات، باعث پیشگیری از وقوع بسیاری از تخلفات می شود

سید احمدرضا دستغیب رئیس کل دیوان محاسبات کشور در جلسه ای با حسابرسان کل این نهاد نظارتی، آخرین تحولات فنی و تخصصی در زمینه حسابرسی دستگاه ها را مورد ارزیابی قرار داد و راهکارهای بهبود روندها و سازوکارها در دیوان محاسبات را بررسی کرد.

به گزارش پایگاه خبری اردبیل رسا، دستغیب در این جلسه با مهم عنوان کردن وظایف حسابرسان این نهاد نظارتی، اظهار داشت: حسابرسان دیوان محاسبات از ارکان مهم این نهاد محسوب می شوند و از این جهت نظرات تخصصی و کارشناسی شما می تواند به پیشبرد اهداف کمک کند.

وی توجه ویژه به تامین نیروی انسانی را جزو اصلی ترین دغدغه ها در این نهاد دانست و افزود: باید با استفاده از ظرفیت های داخلی دیوان محاسبات، یک افق مطلوب را برای کادرسازی و جذب نیروی انسانی متخصص طراحی کرد و حتماً بهترین افراد برای پایه گذاری این چشم انداز، شما همکارانم در این نهاد نظارتی هستید.

رئیس کل دیوان محاسبات با رفیع دانستن جایگاه این نهاد نظارتی در حل چالش های کشور، تصریح کرد: مشکلات کشور در حوزه اداری باید درمان شود و من اطمینان دارم که شما حسابرسان کل در نقش درمانگر و با نکته سنجی های خود، از پس این موضوع مهم بر خواهید آمد.

وی با یادآوری دو نکته خطاب به حسابرسان دیوان محاسبات، بیان داشت: در وهله اول، حسابرسان کل باید در بُعد نظارتی، مراقبت کافی را بعمل آورده و کنترل های دائمی در تعاملات و ارتباطات با سایر دستگاه ها را لحاظ کنند و نکته بعد آنکه باید در تنظیم گزارش ها و جمع آوری داده ها نیز با دقت فراوان عمل کرد تا احیاناً موارد هرچند جزئی و کوچک، مغفول نمانند.

دکتر دستغیب با بیان اینکه به پشتوانه کار کارشناسی و یافته های ارزشمند شماست که ما می توانیم مانع از بروز بسیاری از مفاسد و انحرافات شویم، اظهار داشت: وجود نهادهای نظارتی همچون دیوان محاسبات، پیشگیری از وقوع بسیاری از تخلفات را درپی خواهد داشت.

گفتنی است در این نشست، تعدادی از حسابرسان کل نیز پیشنهادها و نظرات خود در حوزه های «تدوین سازوکارها»، «تامین نیروی انسانی»،«نحوه ارائه گزارش ها» و… را مطرح کردند./