واکنش امام جمعه اردبیل به اظهارات ضرغامی

امام جمعه اردبیل در توییتی به اظهارات اخیر وزیر میراث فرهنگی و گردشگری پاسخ داد.

امام جمعه اردبیل در توییتی به اظهارات اخیر وزیر میراث فرهنگی و گردشگری پاسخ داد.