نیکزاد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی شد

علی نیکزاد به عنوان نائب دوم رئیس مجلس شورای اسلامی انتخاب شد.

به گزارش اردبیل رسا، با رای نمایندگان مردم علی نیکزاد نماینده اردبیل نیر نمین و سرعین به عنوان نائب رئیس مجلس شورای اسلامی انتخاب شد.