معاون راه و شهرسازی استان اردبیل خبرداد:

نیاز استان اردبیل به ۸۰۰ کیلومتر جاده بزرگراهی

معاون مهندسی و ساخت اداره‌کل راه و شهرسازی استان اردبیل با بیان اینکه توسعه پایدار استان‌ها منوط به توسعه راه‌ها است گفت: استان اردبیل به ۸۰۰ کیلومتر بزرگراه نیاز دارد.