با حکم قالیباف؛

نورالدینی سرپرست دیوان محاسبات کشور شد

بر اساس حکمی از سوی رییس مجلس شورای اسلامی، سید ضیاءالدین نورالدینی به عنوان سرپرست دیوان محاسبات کشور منصوب شد.

به گزارش اردبیل رسا، بر اساس حکمی از سوی دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، سید ضیاءالدین نورالدینی به عنوان سرپرست دیوان محاسبات کشور منصوب شد.

متن حکم به شرح ذیل است؛

 

باسمه تعالی

 

جناب آقای سید ضیاءالدین نورالدینی

 

با عنایت به تعهد و سوابق جنابعالی به موجب این حکم با حفظ سمت به عنوان«سرپرست دیوان محاسبات کشور» منصوب می‌شوید.

 

انتظار می‌رود تا زمان اجرای بند«4» ماده (51) قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و ماده (11) قانون دیوان محاسبات کشور ضمن بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود نسبت به انجام امور و مسئولیت‌های دیوان اقدام کنید.

 

توفیق روز افزون جناب عالی را از خداوند منان مسئلت دارم.

 

محمدباقر قالیباف

 

رئیس مجلس شورای اسلامی