رئیس کل دیوان محاسبات کشور خبر تاکید کرد:

نقش مؤثر اجتماعی‌سازی سیاست‌ها در اصلاح روند بودجه‌نویسی

رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: اجتماعی‌سازی سیاست‌ها و همراه بودن دانشگاه‌ها و جامعه نخبگانی با فرآیند تدوین و تصویب بودجه می‌تواند نقش مؤثری در اصلاح آن داشته باشد.

به گزارش پایگاه خبری اردبیل رسا، مهرداد بذرپاش در جمع شورای سیاستگذاری «همایش ملی بهبود بودجه‌ریزی در ایران، حکمرانی بودجه از تفریغ تا تدوین» ضمن تأکید بر اینکه اداره بهتر کشور مستلزم تطابق و همپوشانی برنامه‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاهمدت است، گفت: در کشور سه نوع برنامه بلندمدت (چشم‌انداز)، میان‌مدت (برنامه‌های توسعه‌ای پنج ساله) و کوتاه‌مدت (بودجه سالانه) تدوین می‌شود که طبق منطق نظام بودجه‌ریزی، باید همه این برنامه‌ها هم راستا باشند و حداکثر همپوشانی را داشته باشند.

بذرپاش افزود: اگر مجلس قانونی را وضع می‌کند، دیوان محاسبات کشور در تمام مراحل تدوین تا اجرا و رسیدگی همراه آن است و از سوی دیگر مهمترین و بیشترین پرونده‌هایی که دیوان محاسبات کشور رسیدگی می‌کند، پرونده‌های مربوط به قانون بودجه است. بنابراین کارشناسان دیوان محاسبات کشور توان اظهار نظر درباره تدوین و اجرای قوانین به طور جامع و کامل را دارند.

وی با اشاره به همزمانی تهیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه، برگزاری چنین رویدادی را کاملا به هنگام دانست و بیان کرد: یکی از محورهای این همایش می‌تواند کمک به تدوین کارآمدتر این قوانین راهبردی باشد و دیوان محاسبات کشور نیز برای اولین بار با بررسی و حسابرسی عملکرد برنامه ششم توسعه و ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ شش ماه زودتر از موعد و همچنین ارائه گزارش‌های مستمر بر اجرای بودجه ۱۴۰۱ رسالت خود را در این خصوص به انجام رسانده است.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود: اجتماعی‌سازی سیاست‌ها و همراه بودن دانشگاه‌ها و جامعه نخبگانی با فرآیند تدوین و تصویب بودجه می‌تواند نقش مؤثری در اصلاح آن داشته باشد و این همایش مسیر را برای اجتماعی‌سازی سیاست‌های بودجه‌ای کشور باز می‌کند.

وی ادامه داد: در بخش نظارت نیز توجه داشته باشیم که ارائه زودهنگام تفریغ بودجه و یا نظارت حین اجرای بودجه و سایر اقدامات نهادهای نظارتی چه کمکی به اثربخشی بودجه می‌کند و نمایندگان مجلس و سایر ذینفعان چه بهره‌ای از این گزارش‌ها می‌برند.

رئیس کل دیوان محاسبات گفت: تعارض قوانین عمومی با قوانین بودجه‌ای یکی دیگر از مشکلات اساسی بودجه ریزی است. تعارض قوانین عادی با برخی احکام بودجه ای مجریان را دچار سردرگمی و نظارت بر اجرا را سخت خواهد کرد، این هم سوالی است که خوب است این کنفرانس به آن بپردازد.

در ادامه این مراسم، سید مهدی پاک ذات دبیر«همایش ملی بهبود بودجه‌ریزی در ایران» گزارشی از عملکرد این همایش بیان کرد و افزود:ایده اصلی همایش از منویات مقام معظم رهبری بر اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی شکل گرفت و از اردیبهشت سال ۱۴۰۱ با فعالیت مشترک دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران، پژوهشکده اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی شروع به فعالیت کرده و از اول آبان ماه ۱۴۰۱ اعلام موجودیت کرده است.

وی خاطر نشان کرد: با ارائه زودهنگام تفریغ بودجه کشور امکان بهره‌مندی از آن برای اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی فراهم شده است.

همچنین، پورعزت رئیس دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران، گفت: سخت‌گیری‌ها و نظارت‌ها آینده بودجه‌ای کشور را بهتر می‌کند و اگر فعالیت‌ها با هوشمندی همراه باشد می‌تواند منجر به اصلاح شود. می‌توان گفت که تاکنون این هوشمندی وجود داشته اما با بدنه هماهنگ نبوده است. خوشبختانه اقدامات هوشمندانه دیوان محاسبات کشور در حال حاضر با بدنه کشور هماهنگ است و می‌تواند به اصلاح ساختارها منجر شود.

پایان پیام/