معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اردبیل:

نرخ بیکاری در اردبیل کاهش یافته است

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل گفت: نرخ بیکاری در استان اردبیل در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰.۳ بوده که این نرخ در سال گذشته به کمتر از ۹.۸ کاهش یافته است.

به گزارش اردبیل رسا، فریبرز دهقان در گفت وگو با خبرنگار مهر، روند کاهشی نرخ بیکاری را در استان اردبیل یادآور شد و اظهار کرد: در کنار کاهش نرخ بیکاری شاهد رشد نرخ مشارکت اقتصادی در استان اردبیل هستیم که در یک سال گذشته نرخ مشارکت به ۴۶ درصد رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: این آمارها نشان دهنده افزایش تعداد شاغلین در استان است که بالاترین سهم اشتغال در اردبیل متعلق به حوزه خدمات است.

عقب نشینی بخش کشاورزی و صنعت به نفع خدمات

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل تعداد شاغلین بخش کشاورزی را ۲۹.۶ درصد، بخش صنعت را ۲۴.۹ درصد و بخش خدمات را ۴۵.۵ درصد اعلام کرد و گفت: سال ۱۴۰۰ اشتغال بخش کشاورزی ۳۱.۳ درصد، بخش صنعت ۲۶.۶ درصد و خدمات نیز ۴۲.۲ درصد بوده است.

دهقان تصریح کرد: اشتغال در بخش خدمات از بخش کشاورزی و صنعت استان جلو زده و نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از جوانان جویای کار علاقمند به حضور در بخش خدمات هستند.

وی سرمایه گذاری در این حوزه را با هدف ایجاد اشتغال بیشتر یادآور شد و بیان کرد: البته میزان سرمایه گذاری در حوزه خدمات نسبت به بخش صنعت و کشاورزی پایین‌تر است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل اظهار کرد: سهم اشتغال در بخش عمومی از ۱۲.۵ درصد به ۱۴.۵ درصد ارتقا یافته که نشان از استقبال بیکاران از حوزه خدمات است.

دهقان اشتغال بخش خصوصی را نیز در این استان رو به رشد توصیف کرد و گفت: اشتغال بخش خصوصی از ۸۵.۵ درصد به ۸۷.۲ درصد رسیده است.