نتایج ششمين دوره انتخابات سازمان نظام مهندسي كشاورزي ومنابع طبیعی استان اردبيل

ششمين دوره انتخابات نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان اردبيل برگزار شد.

به گزارش اردبیل رسا، ششمين دوره انتخابات نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان اردبيل جمعه ۱۹ خرداد در سالن آموزشی ورزشی جهادکشاورزی اردبيل برگزار شد.

در اين انتخابات هيات مديره هفت نفره نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي از بين ۷۲ نفر داوطلب، به مدت چهار سال انتخاب شدند.

محسن شارعی با ۲۴۰ رای، معرفت آذری با ۲۳۶ رای، علیرضا مردوار با ۱۹۰ رای، فرید هوشیار با ۱۸۹ رای، مریم عبادی با ۱۸۱ رای، رحمت الله معرفت با ۱۸۰ رای و ایوب بدرزاده با ۱۷۱ رای بعنوان اعضاي اصلی هيات مديره برگزيده شدند.

همچنين آرش منصور با ۱۵۱راي و وحید میرزاپور با ۱۴۹ رای بعنوان دو عضو علي البدل انتخاب شدند.

طبق اساسنامه نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي، ۷ منتخب اعضا به همراه نمایندگان انتصابی سازمان جهادکشاورزی، اداره کل محیط زیست و وزارت علوم از دانشگاه محقق اردبیلی؛ ترکیب نهایی شورای مرکزی این سازمان در استان اردبیل خواهند بود./